Курс Microsoft Certified Solution Associate (MCSA) – Windows Server 2012


Курс Microsoft Certified Solution Associate (MCSA) – Windows Server 2012 за сесастоји из три модула и то:

    • Installing and Configuring Windows Server 2012 (ID: 20410)
    • Administering Windows Server 2012 (ID: 20411B)
    • Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (ID: 20412)

Звање Курс Microsoft Certified Solution Associate (MCSA) – Windows Server 2012стиче се полагањем три испита, и то по један за сваки од наведених модула. Овај курс представља припремну наставу за полагање испита.

Након одслушаног курса полазник добија потврду о одслушаним курсевима. За добијање сертификата MCSA: Windows Server 2012, неопходно је положити три испита у неком од акредитованих центара за тестирање (Prometric) и то испите : 70-410, 70-411 и 70-412. Информације о пријави на курс можете пронаћи на страници "Вести".