Шта је DreamSpark?


DreamSpark представља Microsoft програм за подршку IT обуци обезбеђујући приступ Microsoft софтверу, који се може користити у процесу учења и подучавања, као и у истраживачке сврхе.

Концепт DreamSpark програма је једноставан: обезбедити студентима Microsoft алате за професионални развој и дизајн без новчане накнаде и тиме им омогућити да остваре свој сан и креирају нову прекретницу у технологији, или започну своју професионалну каријеру. Такође, DreamSpark има за циљ да помогне предавачима да се упознају и подучавају о најновијим софтверским технологијама, користећи их у истраживачким активностима. Овим се остварује предуслов за извођење квалитетне наставе која обрађује најновије технологије, што додатно мотивише студенте.

DreamSpark представља економичну претплату за академске институције. Чланством у DreamSpark програму институција обезбеђује развојне алате, платформе и сервере за лабораторије и учионице.