Контакт

Microsoft Academy Program Administrator:

  • Илић Веселин: ilic.veselin@gmail.com

ELMS подршка

Питања у вези са приступом ELMS (DreamSpark) порталу можете послати на:

  • elms@viser.edu.rs