Дипломци
Online књижара
Адресар
English
Студентски парламент
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Акредитација
   
   
     
Основне студије
Специјалистичке студије
Мастер студије
Усклађивање стечених стручних назива
Студирање по НПП Више школе
Правилник о полагању испита
Академски календар
Студентски стандард
Рокови за пријаву испита
Ценовник
Мерила за утврђивање износа школарине
Одлуке о утврђивању
износа школарине
Текући рачун Школе
Одлуке о дисциплинској одговорности студената
Питања и одговори
Почетна >> Студирање
 
  СТУДИРАЊЕ
   

 

Студијски програми Високе школе електротехнике и рачунарства израђени су у складу са основним задацима и циљевима школе и служе њиховом испуњењу. Школа систематично и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и унапређује квалитет студијских програма.

Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају карактеру и циљевима студијских програма. Мањи број предмета на сваком студијском програму је обавезан, а већина је изборна. Кроз обавезне предмете обезбеђује се стицање неопходних знања и вештина, а кроз изборне предмете обрађују се они садржаји који ближе одговарају потребама и способностима сваког студента појединачно.

Да би концепт изборних предмета био потпун постоји и могућност да студент бира предмете са других студијских програма. Такође, код обавезних предмета и једног броја изборних предмета, студент може да бира и наставника. Најзад, и у оквиру већег броја предмета, студент може да бира начин како ће да испуни своје обавезе, дајући већи акценат предиспитним или испитним обавезама.

Слобода избора започета и постепено повећавана од 1997. године показала је следеће предности:

  • садржај студија прилагођен је интересовањима,
  • способностима и потребама студента,
  • садржај студија може се прилагодити потребама појединих радних места што помаже налажењу посла и брзом прилагођавању радном месту,
  • боља комуникација са наставницима,
  • рад у мањим групама, јер појединачни предмет не бирају сви студенти, итд.
     
   
| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs