Дипломци
Online књижара
Адресар
English
Студентски парламент
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Акредитација
   
   
     
Историјат
Организација и управљање
Реч директора Школе
Секретаријат
Мисија, визија и политика квалитета
Међународни сертификат
Локација и зграда
Школски простор и опрема
Стратешки циљ развоја
Истраживачки и стручни рад
Савет
Наставно веће
Сугестије, предлози, примедбе
Лого Школе
Општа акта Школе
Информатор о раду
Јавне набавке
Набавке на које се не односи Закон
Самовредновање 2016
Почетна >> Основни подаци о Школи
 
  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
   

 

Дозволу за рад Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду број 612-00-571/2007-04 од 03. јула 2007. године, издало је Министарство просвете Републике Србије, за извођење следећих студијских програма основних струковних студија:

 • Рачунарска техника – основне струковне студије,
 • Нове рачунарске технологије – основне струковне студије,
 • Нове енергетске технологије – основне струковне студије,
 • Електронско пословање – основне струковне студије,
 • Електроника и телекомуникације – основне струковне студије,
 • Аутоматика и систему управљања возилима – основне струковне студије,
 • Аудио и видео технологије – основне струковне студије.

Решењем о допуни Дозволе за рад  број 614-02-995/2009-12 од 02. 07. 2009. године, које је издало је Министарство просвете Републике Србије, Дозвола за рад број 612-00-571/2007-04 од 03. јула 2007. године је допуњена, тако што је школи дато одобрење за извођење студијских програма специјалистичких струковних студија:

 • Нове рачунарске технологије – специјалистичке струковне студије,
 • Електроника и телекомуникације – специјалистичке струковне студије.

Решењем о допуни Дозволе за рад  број 612-00-00577/2013-04 од 17. 05. 2013. године, које је издало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Дозвола за рад број 612-00-571/2007-04 од 03. јула 2007. године је допуњена, тако што је школи дато одобрење за извођење студијских програма основних и специјалистичких струковних студија:

 • Нове рачунарске технологије – на даљину - основне струковне студије,
 • Нове енергетске технологије – специјалистичке струковне студије,
 • Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија– специјалистичке струковне студије,
 • Сигурност информационо-комуникационих система – специјалистичке струковне студије,
 • Мехатроника – специјалистичке струковне студије.

Водич кроз акредитоване студијске програме на високошколским установама у Републици Србији

Шифре делатности:

 • 8542 висoкo oбрaзoвaњe
 • 581 издaвaњe књигa, чaсoписa и другe издaвaчкe дeлaтнoсти
 • 7219 истрaживaњe и рaзвoj у oстaлим прирoдним и тeхничкo-тeхнoлoшким нaукaмa

У судском регистру извршена промена назива установе и делатности:
Фи 257/07 и Фи 303/07

Адреса Школе:
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, Војводе Степе бр. 283.

Телефон и факс:
011/2471-099

Директор Школе:
др Вера Петровић, професор
Консултације:
Понедељак, 12.00 до 14.00,
Уторак 13.00 до 14.00 и 17.00 до 18.00

Помоћник Директора за наставу:
др Саша Стојковић, професор

Помоћник Директора за финансије и техничку подршку
др Славица Маринковић, професор

Секретар Школе:
Срђан Радисављевић, дипломирани правник

Руководиоци студијских програма:

Студентска служба:
011/ 3970-429, studentska@viser.edu.rs

Рачуноводство:
011/ 395-0003

Матични број:
07040512

ПИБ:
100373303

Текући рачун Школе:
840-1991666-39

Контакт секретара Школе:
office@viser.edu.rs

     
   
| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs