Дипломци
Online књижара
Адресар
English
Студентски парламент
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Акредитација
   
   
     
Аудио и видео технологије
Аутоматика и системи управљања возилима
Еколошки инжењеринг
Електроника и телекомуникације
Електронско пословање
Информациони системи
Нове енергетске технологије
Нове рачунарске технологије
Нове рачунарске технологије - на даљину
Рачунарска техника
Почетна >> Студирање >> Основне студије
 
  ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
   

 

Студијски програми Високе школе електротехнике и рачунарства израђени су у складу са основним задацима и циљевима школе и служе њиховом испуњењу. Школа систематично и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и унапређује квалитет студијских програма. Основне студије се реализују на седам основних струковних студијских програма који се изводе на седам смерова.

   
  Трајање студија

Основне студије трају шест семестара. Два семестра чине једну школску годину. Сваки семестар траје 15 недеља. Школска година почиње 1. октобра, а завршава се 30. септембра наредне године.
   
 

Настава и испити

Основне студије се изводе кроз фронтални и групни облик наставе. Највећи број предмета примењује хибридни модел наставних метода "прво теорија" и "прво пракса". Предмети који не предвиђају практични део наставе нуде студентима израду писмених, усмених, групних и/или индивидуалних пројеката и анализу студије случаја. За сваки предмет предвиђено је 75 часова активне наставе по семестру.

Студијски програми се реализује кроз 6 семестара. Сви предмети су једносеместрални. Сваки носи 6 бодова осим Завршног рада који носи 8 бодова и стручне праксе која носи 4 бода. Акредитовани наставни планови студијских програма из 2017. године такође предвиђају да су сви предмети једносеместрални и да носе по 6 ЕСПБ, изузев предмета Електротехника и Инжењерска математика, који носе по 7 ЕСПБ, страних језика (Енглески и Немачки) и Стручне праксе, који носе по 4 ЕСПБ, и Завршног рада који носи 8 бодова.

Испити се полажу у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски.

   
 

Завршни рад

Пошто је положио све испите студент може од свог професора-ментора добити тему за завршни рад и почети његову израду, уз консултације са својим ментором. По завршетку израде студент треба да одбрани свој завршни рад пред трочланом комисијом састављеном од професора са Школе, која се посебно формира за сваку одбрану рада.

   
  Звање

По успешној одбрани завршног рада на студијским програмима Аудио и видео технологије, Аутоматика и системи управљања возилима, Електроника и телекомуникације, Електронско пословање, Нове енергетске технологије, Нове рачунарске технологије и Рачунарска техника, студент стиче стручни назив струковни инжењер електротехнике и рачунарства. По успешној одбрани завршног рада на студијском програму Еколошки инжењеринг, студент стиче стручни назив струковни инжењер заштите животне средине. По успешној одбрани завршног рада на студијском програму Информациони системи, студент стиче стручни назив струковни инжењер информационих технологија и система.

     
   
| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs