Дипломци
Online књижара
Адресар
English
Студентски парламент
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Акредитација
   
   
     
Електроника и телекомуникације
Нове рачунарске технологије
Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија
Нове енергетске технологије
Сигурност информационо комуникационих система
Мехатроника
Почетна >> Студирање >> Специјалистичке студије
 
  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ
 


Високa школa електротехнике и рачунарства струковних студија у Београд уписује студенте на шест студијских програма специјалистичких студија:

 • Електоника и телекомуникације
 • Мехатроника
 • Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија
 • Нове енергетске технологије
 • Нове рачунарске технологије
 • Сигурност информационо комуникациониx система

На специјалистичке студије се могу уписати кандидати који су прeтходно завршили основне струковне студије, основне академске и мастер студије.

Приликом пријављивања на Конкурс кандидати подносе:

 • Пријавни лист (налази се у скриптарници Школе);

 • Диплому о завршеном првом степену студија и додатак дипломи. Кандидати који су завршили основне струковне студије на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија подносе само диплому о завршеним основним струковним студијама. Кандидати подносе оригинална документа на увид и неоверене фотокопије тих докумената;

 • Оригинални извод из матичне књиге рођених на увид и неоверену фотокопију истог;

 • Кандидати (страни држављани и држављани Републике Србије) који су завршили први степен студија на високошколској установи у иностранству, а извршили су нострификацију страних високошколских исправа подносе и документа наведена у одељку I, тачка 4. Конкурса.

Фотокопије дипломе и додатка дипломи, као и извода из матичне књиге рођених се не враћају кандидату.

Потребна документа за упис примљених кандидата:

 • Два обрасца ШВ - 20,
 • Индекс,
 • Две истоветне фотографије (3,5x4,5 cm)
 • Оверена копија дипломе (на српском језику) или уверења о дипломирању основних студија
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Доказ о уплати школарине

Напомена: Индекс и ШВ обрасци купују се у скриптарници Школе.

Све информације могу се добити на телефоне: 011/3970-429, 011/3950-047 и 011/2471-099, 
e-mail: upis@viser.edu.rs

Заинтерсовани кандидати могу се пријавити:

 • За студијски програм Електронике и телекомуникација
 • За студијски програм Мехатроника
  • руководилац СП МЕХА - мр Милија Џекулић, на e-mail: milijadz@gmail.com
  • секретар СП МЕХА - Далибор Вукић, струковни инжењер, на e-mail: daliborv@viser.edu.rs

 • За студијски програм Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија
  • секретар СП MTДТ - дипл.инж. Владимир Церић , на e-mail: ceric@viser.edu.rs

 • За студијски програм Нове енергетске технологије
  • руководилац СП НЕТ - др Александра Грујић, на e-mail: aleksandrag@viser.edu.rs
  • секретар СП НЕТ - маст.инж.електротехнике и рачунарства Милан Јовић, на e-mail: milan.jovic@viser.edu.rs

 • За студијски програм Нове рачунарске технологије:
  • руководилац СП НРТ- др Слободанка Ђенић, на e-mail: nrtinfo@viser.edu.rs
  • секретар СП НРТ - мр Јелена Митић, на e-mail: nrtinfo@viser.edu.rs

 • За студијски програм Сигурност информационо комуникационих система
  • руководилац СП СИКС - др Перица Штрбац, на e-mail: pitanjart@viser.edu.rs
  • секретар СП СИКС -дипл. инж. Габријела Димић, на e-mail: pitanjart@viser.edu.rs

као и у Студентској служби Школе.

     
   
| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs