Дипломци
Online књижара
Адресар
English
Студентски парламент
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Акредитација
   
   
     
ECDL тест центар
Центар за развој и истраживање
CISCO центар
Рачунарске лабораторије
Специјализоване лабораторије
Почетна >> Тренинг центри >> Специјализовене лабораторије
 
  Специјализоване лабораторије
   

 

Специјализоване лабораторије које су укључене у наставу студијских програма Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија:

Аудио студио чини: 5.1 контролна режија - дигитална аудио монтажа, студио за снимање звука, аналогна контролна режија - аналогна аудио монтажа). 5.1 контролна режија је ексклузивни простор, који по свом изгледу, опремљености и функционалности представља искорак у просторима сличне намене у нашој средини. Систем за 5.1 мониторинг Dynaudio Air 15 први је такве врсте у нашој земљи. Дигитална аудио режија је опремљена Digidesign ProTools HD3 системом који укључује 3 картице за обраду аудио сигнала смештене у Apple Mac Pro рачунар, Avid HD I/O 16-канални аудио интерфејс и Digidesign C24 контролер. Студио за снимање опремљен je студијским сетом микрофона највишег квалитета. Аналогна контролна режија је простор намењен за обуку студената за рад са класичним аналогним аудио системима. Сви простори су сигналним инсталацијама повезани у једну функционалну целину, чиме је постигнута велика флексибилност у функционисању студија. Аудио студио може се користити за реализацију захтевних пројеката: снимања музичких албума, озвучавања филмова, анимација, видео радова и сл.

Мултимедијална рачунарска лабораторија представља акустички обрађен простор опремљен са: iMacрачунарима нове генерације, софтверима за видео и аудио монтажу Final Cut Studio и Logic Express, те FullHDпројектором. Лабораторија  је повезана са осталим аудио и видео лабараторијама СП АВТ. Примена наведене опреме омогућава извођење наставе коришћењем најсавременијих хардверских и сотверских алата и пружа наставном особљу могућност да примени најсавременије методе у образовању у области мултимедија и омогућава студентима да се образују користећи савремене алате у области обраде слике и звука и да синтетизују наведене области, што је неопходан предуслов за рад у области мултимедија.

Студио за анимацију и обраду слике чине студио за класичну анимацију и  студио за компјутерску анимацију. Студио за класичну анимацију је опремљен светлећим столовима за класичну анимацију. Студио за компјутерску анимацију и обраду слике опремљен је најсавременијим софтвером Мaya и хардвером за обраду слике и анимацију.

Лабораторија за аутоматику је предвиђена за израду вежби из предмета сродних аутоматици и системима аутоматског управљања, и стицања практичних и применљивих знања из ових области. Вежбе које се одржавају у овој лабораторији омогућују студентима да стекну опширна знања о сензорима и актуаторима у аутоматици и представљају основ даљег учења о системима аутоматског управљања, као и практична знања из примене PLC (Programmable Logic Controller) контролера и “SCADA” (Supervisory Control And Data Acquisition) система у савременим системима аутоматског управљања и надгледања.  У лабораторији се налазе по пет PLC контролера марке “FATEK” и “OMRON” са прекидачким панелима и разним додатним модулима као што су аналогно-дигитални конвертори, модули за мерење температуре (заједно са комплетном апаратуром која симулира рад сушаре), модул за комуникацију са контролером путем мобилне мреже и SIM картице, фреквентни регулатори (заједно са компетном апаратуром за управљање моторима), итд. Уз сваки од ових контролера се налази по један рачунар путем којег се врши програмирање контролера. Вежбе су планиране да се раде самостално, на самим контролерима, уз надзор предметних сарадника и демонстратора. Поред ових контролера, који су намењени изради лаб вежби, у лабораторији се налази и више различитих роботских рука, лего робот, платформа за мерење момента и брзине, апаратура која симулира рад пуњења флаша, PLC контролер марке “SCHNEIDER”, итд. који су део дипломских радова старијих студентата и које је могуће искористити за даљу надоградњу и усавршавање (као тема неког новог дипломског рада). Након завршетка вежби у овој лабораторији студенти ће имати практична знања из пројектовања и реализације аутоматских система управљања и надгледања у индустрији.

Лабораторија за возила 1 предвиђења је за утврђивање теоријских и стицање практичних знања и вештина у подручју савремене ауто-дијагностике. У потпуности је могуће испитати исправност електричних инсталација и уређаја на возилима, сензора и актуатора, као и комплетних система паљења и убризгавања бензинских и дизел мотора и система стабилности, безбедности и комфора на модерним возилима. У лабораторији се налази возило марке VW Polo 1,2 / 47 kW / 2006 / BME, са ОТО мотором и примењеним системом управљања радом мотора Simos 9.1. који са великим бројем електронских компонената представља одличну полазну основу за испитивање и проучавање савремених техничких решења. У циљу вршења комуникационих мерења, користе се универзални BOSCH дијагностички уређаји KTS 670 и KTS 570, који подржавају комуникацију са електронским управљачким јединицама на возилима свих произвођача, односно очитавање меморије грешака и њено брисање, преглед стварних вредности, тест извршних уређаја , одређене функционалне тестове као и OBD дијагнозу. За вршење осцилоскопских мерења користи се мерна станица FSA 750 са двоканалним осцилоскопом, могућношћу мерења примарних и секундарних напона, подешавање угла претпаљења код старијих возила, мерења електричних и неелектричних величина и специјалниe тестовe, као што су мерење динамичке компресије, испитивање стања акумулатора мерењем струје и пада напона при старту, испитивање регулатора напона, итд. За испитивање издувних гасова бензинских и дизел мотора користи се мерна станица BEA 350, a за одржавање клима система станица Arizone 5001. Лабораторија садржи Bosch пуњач акумулатора, Bosch дигитални мултиметар, велики број сензора, актуатора и електричних уређаја и у потпуности је опремљена неопходним алатима за рад на моторним возилима.

Лабораторија за возила 2 омогућава фундаментално схватање радних процеса и конструкцију мотора са унутрашњим сагоревањем. Лабораторија садржи четри мотора на радним постољима : Fiat 128A, DMB 128, VW HZ, Honda D14, предвиђена за практичну обуку и самосталан рад студената. Поред мотора, постоји више мануелних и аутоматским мењачких преносника као и велики број делова који припадају системима за ослањање, кочење, управљање и пренос снаге, како би се схватили принципи рада, одржавања и основе пројектовања поменутих система. Такође, поред стандардног, постоји велики број специјалних алата као што су: тестер заптивености цилиндара, манометар за мерење компресије, манометри за мерење притиска у инсталацији горива, уређај за испитивање бризгаљки ОТО мотора, мастер сет за упоредно мерење количина горива на повратним водовима Common Rail бризгаљки, сет за враћање цилиндара кочионих чељусти у почетни положај и други. Уз довољан број часова у овим лабораторијама, са акцентом на практичан рад, студенти имају могућност потпуног теоријског и практичног разумевања механичких, електричних и електронских система на савременим моторним возилима.

Лабораторија за електронику је савремена лабораторија, опремљена за практичну обуку студената из предмета струковних студија који припадају области електронике: Основи електронике 1, Основи електронике 2, Аналогна електроника, Дигитална електроника, Енергетска електроника, Специјална електронска кола, Електроника, Пројектовање електронских кола. Лабораторија располаже са десет радних столова. Сваки радни сто је предвиђен за два студента. На специјализованим радним столовима је изведена потребна инсталација за напајање опреме, као и за повезивање са рачунарском мрежом. Просторија Лабораторије за електронику је опремљен клима-уређајем и таблом. На сваком радном столу се налазе потребни лабораторијски инструменти (осцилоскоп, генератор сигнала, универзална подножја за моделовање електронских кола) и рачунар повезан на Интранет ВЕТСНЕТ. Посебно радно место је намењено за студенте који су за свој завршни рад изабрали неки од предмета из области електронике.

Лабораторија за мерења и телекомуникације је савремена лабораторија, опремљена за практичну обуку студената из предмета струковних студија који припадају области мерења и телекомуникација:  Мерења 1, Мерења 2, Телекомуникације, Електротехнички материјали и компоненте, Мерни информациони системи. 

Лабораторија за обновљиве изворе енергије налази се на првом спрату, просторија 113. Лабораторија садржи фотонапонски панел од 80W, ветрогенератор од 200 W и помоћу аквизиционо-мерне електронике резултате приказује на 10 радних места. Лабораторија садржи у свом склопу и: регулатор пунјенја са МППТ технологијом, две акумулаторске батерије , симулатор сунца, инвертор и сервер. У оквиру извођења лабораторијских вежби студентима је омогућено да снимају струјно-напонске карактеристике и карактеристике снаге фотонапонског панела. Предвиђени су огледи празног хода и кратког споја ветрогенератора, као и оглед рада ветрогенератора у систему са акумулаторским батеријама са графичким приказом карактеристике снаге и струјне карактеристике.

Лабораторија за електричне машине и погоне налази се у приземљу Школе. Опремљена је са три радна места (РМ1, РМ2 и РМ3), која имају одговарајуће напајање, мерну и заштитну опрему и објекте испитивања. Предвиђено је да на сваком радном месту истовремено изводе вежбе по четири студента. На РМ1 вежбају се испитивања асинхроног мотора и асинхроног генератора. Група мотор-генератор, састављена од асинхроне машине са прстеновима и машине једносмерне струје, повезана је са доводом. У оквиру РМ1 инсталирана је разводна табла са два трофазна извода заштићена топљивим осигурачима и моторним склопкама. РМ2 има вишеструку намену. У радним циклусима "панелиним системом" су предвиђени огледи празног хода и кратког споја асихроних мотора и трансформатора као и огледи за испитивање синхроних машина. На РМ3 врше се испитивања у радним циклусима на енергетским трансформаторима и трансформаторима са обртним пољем.

     
   
| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs