Припрема

Базу теоријских питања за такмичење из мултимедија можете преузети на следећем линку:

Тестове са три претходна такмичења можете преузети на следећим линковима:

Задатке са три претходна такмичења можете преузети на следећим линковима: