Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija

Osnovne informacije


Studijski program specijalističkih strukovnih studija Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija (MTDTV) ima za cilj da formira strukovnog inženjera elektrotehnike i računarstva - specijalista za oblast multimedijalne tehnologije i digitalna televizija. Program je urađen na osnovu najviših evropskih i svetskih standarda za obrazovanje stručnjaka u navedenoj oblasti. Ishod procesa učenja je osposobljavanje studenata za obavljanje poslova produkcije i postprodukcije u oblasti multimedijalne tehnologije i digitalne televizije. Završetkom studija nudi se široki spektar zanimanja na poslovima vezanim za digitalnu televiziju, radio, internet, animaciju, studijski rad, razne vidove medija i sl.

Specijalističke strukovne studije Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija prvenstveno su namenjene diplomiranim studentima osnovnih studija studijskog programa Audio i vide tehnologije Visoke škole elektrotehničke i računarstva strukovnih studija (2007). Preteča studijskog programa Audio i video tehnologije je smer Audio i video tehnologije Više elektrotehničke škole (2000). Uočeno je da broj zainteresovanih za studiranje na navedenom studijskom programu u porastu.

Visoka škola elektrotehnike i računarstva u Beogradu, a u okviru nje studijski program Audio i video tehnologije, postali su nosioci TEMPUS projekta pod nazivom Innovation and Implementation of the Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia. Cilj navedenog projekta je formiranje namenskog studijskog programa za obuku kadrova za potrebe rada u sistemu digitalne televizije i multimedija, kao i realizacija digitalnog televizijskog studija sa kompletnom tehničkom i kadrovskom infrastrukturom, koja je neophodna za ostvarenje tog cilja. Škola je nosilac projekta i koordinira realizacijom kompletnog projekta u koji je uključeno 12 partnera iz regiona i Evropske unije.

Shodno predviđenim aktivnostima studenata, postoje namenske laboratorije za održavanje vežbi i izradu projekata:

Audio studio


 • Audio 5.1 režija
  • (Pro Tools)
 • Analogna režija
  • (studio za snimanje)

TV studio


 • HD TV studijski kompleks
  • (Studio + režija)
 • TV režija - Analogna
 • Video montaža

Multimedijalna lab.


 • Laboratorija 310

Nastavni plan i program


Nastava na studijskom programu Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija održava se prema akreditovanom nastavnom planu i programu iz 2012. godine.

Predmeti