Najnovije vesti

08 Jun 2018

Multimedijalna produkcija - Poeni i upis poena u indeks

Vladimir Cerić MMP-2018-2-1.pdf
U prilogu se nalaze poeni za predmet Multimedijalna produkcija. Studenti treba da donesu indekse u ponedeljak, 11. juna od 13 do 14 sati u kabinet 401, prilikom čega će im biti upisani ostvareni poeni tokom semestra.  Studenti koji nisu u mogućnosti da dođu mogu da pošalju svoj indeks po nekom drugom studentu ili pre navedenog roka ostave kod portira. 
08 Jun 2018

Muzički instrumenti - Uvid u radove

Vladimir Cerić
Uvid u radove iz predmeta Muzički instrumenti održaće se u ponedeljak, 11. juna u 13 sati.
08 Jun 2018

Muzička produkcija - Termin ispita i odbrane vežbi

Nemanja Janković

Ispit i odbrana vežbi će se održati u ponedeljak 18. juna i utorak 19. juna u 5.1 režiji prema rasporedu koji će biti objavljen u petak 15. juna. 

08 Jun 2018

Digitalna televizija - Rezultati drugog kolokvijuma

Ivana Milošević dtv_k2_2018.pdf
U prilogu se nalaze rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Digitalna televizija. Uvid u radove moguć je u utorak, 12. juna od 12-14č.
07 Jun 2018

Osnovi televizije - Konačna evidencija

U prilogu se nalazi evidencija dolazaka i poena na odbranama nakon održanih nadoknada i ponovljenih odbrana. Studenti koji nisu stekli uslove za izlazak na ispit, moći će to da učine u septembru.
07 Jun 2018

Muzički instrumenti - Rezultati junske odbrane vežbi

Vladimir Cerić MIN-odbrana-juni.pdf
U prilogu su rezultati junske odbrane vežbi iz predmeta Muzički instrumenti.
06 Jun 2018

Osnovi televizije - Rezultati kolokvijuma

Mirko Milošević otv_k1k2_jun2018.pdf
U prilogu se nalaze rezultati sa prvog i drugog kolokvijuma. 
05 Jun 2018

OBAVEŠTENjE - Snimanje dronom

Mirko Milošević
Pozivaju se svi studenti SP AVT da u sredu, 6. juna u 11č prisustvuju snimanju škole jednim od najsavremenijih dronova. 
05 Jun 2018

Digitalne multimedije - Upisivanje poena sa predavanja i vežbi

Vladimir Cerić
U petak, 8. juna, u sali 406 održaće se upisivanje poena sa predavanja i vežbi. Studenti sa brojevima indeksa manjim od 50 dolaze u 13č, a ostali u 13:30. Dolazak na upisivanje poena će se studentima koji nisu prisustvovali svim vežbama računati kao nadoknada jedne vežbe. Podsećamo vas da su upisani poeni i potpis predmetnog asistenta uslov za izlazak na ispit.
03 Jun 2018

Osnovi televizije - Nadoknada vežbi

Mirko Milošević otv_nadoknada_jun.pdf
Nadoknada vežbi će se održati u utorak, 5. juna prema priloženom rasporedu. Naredna nadoknada organizovaće se u septembru.
03 Jun 2018

Osnovi televizije - Odbrana vežbi

Mirko Milošević otv_evidencija_jun.pdf
U prilogu možete videti evidenciju dolazaka na vežbe i ostvarenih poena na odbranama. Svi studenti koji su ostvarili manje od 5 (pet) dolazaka na vežbe nemaju pravo nadoknade i predmet moraju slušati naredne školske godine. Studenti koji su ostvarili manje od 5 (pet) poena na pojedinačnoj odbrani, moraju ponoviti tu odbranu. Ponovljene odbrane održaće se u sredu, 6. juna u 9.15č u sali 406. Studenti koji nemaju poene na trećoj odbrani, treba da dođu u TV studio u 10.00č. Svi koji su uradili zadati domaći na vreme dobili su dodatna tri poena, a oni koji su bili na svim terminima vežbi dodatna dva.
31 Maj 2018

Muzički instrumenti - Preuzimanje priručnika

Vladimir Cerić

Studenti koji su predali prirčunike iz Muzičkih instrumenata mogu da ih preuzmu u Studiju AVT - Video montaži od 15 sati, 31. maja 2018. Studenti koji predaju priručnike kasnije tokom današnjeg dana ili sutra, mogu da preuzmu priručnike u ponedeljak.