Дипломци
Online књижара
Адресар
English
Студентски парламент
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Акредитација
   
   
     
Радови на међународним конференцијама
Радови на домаћим конференцијама
Радови у међународним часописима
Радови у домаћим часописима
Уџбеници
Почетна >> Адресар >> др Саша Стојковић
 
 
 
др Саша Стојковић  
Професор  
 
 
 

1.      Име, име једног родитеља и презиме:

 

      Саша (Милорад) Стојковић

 

2.      Звање:

     

      Доктор техничких наука

 

3.      Датум и место рођења, адреса:

     

      23. 05. 1958. год., Призрен, Косово, Србија

      Поручника Спасића и Машере 114, Београд

 

4.      Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус:     

     

      Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, професор струковних студија

 

5.     Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни,  односно академски назив:

    

     Година уписа: 1977., Година завршетка: 1982., Универзитет у Београду, Електротехнички факултет,   Студијски програм: Енергетика, Просечна оцена: 8.05, Стечени стручни/академски назив: дипломирани инжењер електротехнике

 

6.      Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:

 

      Година уписа: 1983., Година завршетка: 1989., Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Студијски програм: Електроенергетски системи, Просечна оцена: 9.00, Научна област: Високонапонска опрема и постројења, Стечени академски назив: магистар електротехнике

 

7.      Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:

 

      Анализа утицаја лука прекидача на облик струје трофазног кратког споја при кваровима у близини великих синхроних генератора

 

8.      Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и просечна оцена:

 

      Универзитет: Универзитет у Крагујевцу, Факултет: Технички факултет у Чачку, Студијски програм: Електроенергетика, Пријава докторске дисертације: 1993.,  Научна област: Електроенергетски системи, Просечна оцена: -

 

9.      Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање:

 

      Математичко моделовање лука потисних SF6 прекидача у условима могућег термичког пробоја, Година одбране: 1997., Стечено научно звање: доктор техничких наука

Објавио 89 научних и стручних радова:

међународни часописи: 3

међународни научни скупови: 26

домаћи часописи: 19

домаћи научни скупови: 41

уџбеници: 4

пројекти Министарства за просвету, науку и технолошки развој: 10 
Предмети
 
Предмети на којима је Професор ангажован.

Високонапонски апарати - 120407
Електране и разводна постројења - 120807
Електрични мотори - 120207
Електрични трансформатори и генератори - 120707
Информационе технологије у електроенергетици - 220311
Рачунарско пројектовање електричних постројења - 317114
Релејна заштита - 120211

 
Радна биографија
 

13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или  

      фирма, трајање запослења и звање – навести сва звања):

 

     РО «МИНЕЛ-Елип», Београд, 1983.-1988., главни конструктор нисконапонске опреме

     ДП «МИНЕЛ – Електроопрема и постројења», Рипањ, 1988.-1992., главни конструктор             

     SF6 постројења

     Технички факултет у Чачку, 1992.-1997., асистент

     Технички факултет у Чачку, 1997.-2002., доцент

     Технички факултет у Чачку, 2002.-2007., доцент

     Технички факултет у Чачку, 2007. до октобра 2015.   ванредни професор

     Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, професор струковних студија


 
Професионалне активности
 

Професор из предмета Релејна заштита, Електрични мотори, Електрични трансформатори и генератори, Високонапонски апарати, Електране и разводна постројења, на редовним, и Информационе технологије у електроенергетици, на специјалистичким студијама.


 
Контакт информације
 
Термини консултација:
понедељак: 10:00-12:00 среда: 11:00-13:00 петак: 16:00-17:00
Кабинет: 003
E-Mail: sasa.stojkovic@viser.edu.rs

 
     
   
| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs