Дипломци
Online књижара
Адресар
English
Студентски парламент
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Акредитација
   
   
     
Историјат
Организација и управљање
Реч директора Школе
Секретаријат
Мисија, визија и политика квалитета
Међународни сертификат
Локација и зграда
Школски простор и опрема
Стратешки циљ развоја
Истраживачки и стручни рад
Наставно веће
Сугестије, предлози, примедбе
Лого Школе
Почетна >> О Школи >> Мисија, визија и политика квалитета
 
  МИСИЈА, ВИЗИЈА И ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА
   
 

Мисија
Мисија Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду је да доследном применом европских и светских стандарда организује висококвалитетне студије из области електротехнике и рачунарства. Образовни процес у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија одвија се по студијским програмима и наставним методама који се непрестано иновирају, чији је циљ да студенти овладају најактуелнијим знањима, умењима и вештинама, да се оспособе за креативан рад и тиме стекну сигурну основу за успешно запошљавање.

Визија
Визија колектива Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду јесте да континуирано остварује сопствени развој, као и да својом делатношћу доприноси бржем развоју Србије. Образовни процес ће се непрекидно унапређивати. Наставници и студенти радиће на сопственим и заједничким истраживачким пројектима. Приход од школарине и сарадње са привредним организацијама инвестираће се у унапређивање образовног процеса, усавршавање наставника и иновирање наставних средстава. Оствариће се сарадња са водећим сродним образовним установама у Европи ради размене наставних достигнућа, студената и наставника. Из Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија, у којој се стичу високостручна, практична знања, умења и вештине, инжењери ће се оспособљавати за успешно запошљавање у Србији и иностранству.

Директор је на основу Мисије и Визије дефинисао Политику и Циљеве квалитета. Политика квалитета је објављена на свим местима на којим се одвијају активности у Школи. Запослени се упознају са садржајем и значењем Политике на обуци коју спроводе непосредни руководиоци. Политику квалитета преиспитује највише руководство најмање једном годишње. У случају да дође до измене у Циљевима квалитета Школе, преиспитивање се може обавити и чешће.

Интегрални текст Изјаве о Политици квалитета >>>

 

  Београд, 28.октобар 2017. године Директор Школе,
др Вера Петровић
     
   
| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs