Дипломци
Online књижара
Адресар
English
Студентски парламент
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Акредитација
   
   
     
Историјат
Организација и управљање
Реч директора Школе
Секретаријат
Мисија, визија и политика квалитета
Међународни сертификат
Локација и зграда
Школски простор и опрема
Стратешки циљ развоја
Истраживачки и стручни рад
Наставно веће
Сугестије, предлози, примедбе
Почетна >> О Школи >> Историјат
 
  ИСТОРИЈАТ
   

 

Виша електротехничка школа у Београду основана је 1974. године. Оснивач школе је Република Србија. Припреме за трансформацију и акредитацију Више електротехничке школе у статус високе школе почињу од 2001. године. Већ од 2002. године у Вишој електротехничкој школи ради се по наставним плановима и програмима трогодишњих студија конципираних по принципима и стандардима који су касније утврђени Законом о високом образовању. Темељне припреме за акредитацију биле су подстицај да се оствари значајан развој на програмском, организационом, кадровском и инвестиционом плану. Програмским развојем остварено је потпуно осавремењавање наставних планова и програма као и потпуно усаглашавање са прописаним стандардима и одговарајућим програмима најеминентнијих светских образовних установа. Реализација наставног плана и програма оптимизована је методички и структурално. Сви предмети су једносеместрални и квантитативно уједначени. Развијен је систем изворности предмета који у потпуности задовољава захтеве студената и подстиче максимално рад наставника. Сви предмети су изборни, изузев на првој години по два фундаментална по студијском програму. Таква изборност, са једне стране, даје студенту осећај потпуне слободе и одговорности. Наставници и сарадници имају обезбеђене изванредне радне услове. Стално запослени имају обавезу целодневног рада у школи.

Студентима је пружена могућност да кроз међународну размену студентата проведу одређени период студија у иностранству као и да у иностранству упишу посдипломске студије у више европских земаља, Аустралији и Канади. Инвестициони развој подстицан је настојањем да се оствари највиши квалитет образовног процеса и школа постане привлачна за студенте. Највећи део прихода од школарине годинама је инвестиран у реконстукције, одржавање и опремање радних просторија. Виша електротехничка школа постала је евидентно најопремљенија образовна установа у Србији.

Школа је добила акредитацију за седам студијских програма ( одлука о акредитацији број 612-00-1139/2006-04 од 30.априла 2007.године) и од септембра 2007 године послује под називом Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија.

     
   
| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs